นวัตกรรมที่ 13 |กลับสู่เมนูหลัก |

นางสาวพิมพิมล  คุณนา ปวช.2/2 สื่อสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ชิ้นที่ 1 การ์ดวันพ่อแห่งชาติ

ชิ้นที่ 2 การ์ดอวยพรปีใหม่

ชิ้นที่ 3 เมนูอาหาร

ชิ้นที่ 4 นามบัตร

ชิ้นที่ 5 แผ่นพับ